Saturday, December 3, 2011

BAHAGIAN A

Soalan-soalan:

1. Siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka?

A. Sultan Muzaffar Shah

B. Sultan Mansur Shah

C. Parameswara

D. Sultan Alauddin Riayat Shah


2. Dari manakah Parameswara berasal ?

A. Pasai

B. Aceh

C. Temasik

D. Palembang


3. Parameswara melarikan diri ke Muar setelah di serang oleh Kerajaan

________ di Temasik.

A. Palembang

B. Majapahit

C. Siam

D. Pasai


4. Temasik ialah negeri di bawah naungan kerajaan _______.

A. Palembang

B. Majapahit

C. Siam

D. Pasai


5. Apakah yang berlaku kepada Parameswara semasa berehat di bawah

sepohon pokok?

A. Anjing pemburuannya berjaya menangkap seekor pelanduk putih.

B. Anjing perburuannya di kalahkan oleh seekor pelanduk putih

C. Anjing perburuannya di kalahkan oleh seekor anjing putih

D. Anjing perburuannya berjaya mengalahkan seekor anjing putih.


6. Nama Melaka di ambil sempena nama _________

A. Sebatang Pokok C. Seekor Anjing

B. Sebatang Sungai D. Seekor Pelanduk putih


7. Keistimewaan Melaka adalah seperti yang berikut kecuali

A. Banyak pokok bakau yang di jadikan sebagai kayu api dan tiang rumah.

B. Terdapat bukit yang boleh di jadikan sebagai petunjuk pelayaran

C. Muara Sungai Melaka yang dalam dan terlindung dari tiupan angin monsoon

D. Sungai yang cantik dan bersih


8. Siapakah pembesar yang memangku tugas sultan ketika baginda gering atau ke luar negara?

A. Laksamana C. Bendahara

B. Temenggung D. Penghulu Bendahari


9. Siapakah pembesar yang menjadi hakim kes kes jenayah yang berlaku di darat?

A. Laksamana C. Bendahara

B. Temenggung D. Penghulu Bendahari


10. Sultan yang berikut berperanan menggubal Hukum Kanun Melaka

A. Sultan Alauddin C. Sultan Muzaffar Shah

B. Sultan Mansur Shah D. Sultan Mahmud Shah


11. Bendahara Tun Perak menjadi bendahara semasa pemerintahan_____________

A. Sultan Alauddin C. Sultan Muzaffar Shah

B. Sultan Mansur Shah D. Sultan Mahmud Shah


12. Apakah jawatan yang sama dengan tugas bendahara pada masa ini?

A. Perdana Menteri C. Panglima Angkatan Tentera

B. Menteri Kewangan D. Polis


13. Apakah yang terdapat pada Hukum Kanun Melaka?

A. Kedudukan raja , peranan raja dan pembesar serta undang undang

B. Peraturan pelayaran dan aktiviti perdagangan

C. Perdebatan Ulama

D. Terjemahan karya Parsi ke dalam Bahasa Melayu.


14. Jajahan Takluk Melaka meliputi negeri negeri berikut kecuali….

A. Siak C. Kedah

B. Kampar D. Majapahit


15. Melaka meluaskan kuasanya melalui cara berikut, kecuali….

A. Melalui penaklukan

B. Kerelaan raja negeri Lain

C. Perkahwinan

D. Perjanjian


16. Portugis telah menjajah Melaka pada tahun______

A. 1411

B. 1511

C. 1409

D. 1509


17. Belanda menakluki Melaka untuk ______________

A. Menguasai perdagangan rempah dan bijih timah

B. Menguasai kawasan bijih timah

C. Menyebarkan agama Buddha


18. Siapakah Sultan yang berperanan seperti peranan di atas

A. Sultan Alauddin

B. Sultan Mansur Shah

C. Sultan Muzaffar Shah

D. Sultan Mahmud Shah


Menakluki Perak, Siak dan Rokan Berjaya menghalang Pahang, Kampar dan Inderagiri untuk keluar dari jajahan takluk Melaka

19. Barangan di atas merupakan barangan yang di dagangkan di Melaka.

Dari manakah barangan ini di bawa?.

A. India

B. China

C. Asia Tenggara

D. Jepun


20. Melaka muncul sebagai pelabuhan entreport. Apakah yang di maksudkan sebagai entreport ?.

A. Orang yang menjalankan aktiviti menjual dan membeli barangan secara besar besaran.

B. Pusat perdagangan yang menjadi tempat mengimport dan mengeksport semula barang dagangan.

C. Pusat perdagangan untuk mengeksport semula barangan

D. Pusat perdagangan untuk mengimport barangan


No comments:

Post a Comment